ติดต่อเรา

มีปัญหาการสมัคร/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ  6115, 6109, 6111